W skład należącej do Marcina Plichty grupy OLT Express wchodziły trzy linie lotnicze: OLT Express Regional, OLT Express Poland i OLT Express Germany.

Pierwsze dwie złożyły wnioski o upadłość. Trzeciej udało się znaleźć nowego inwestora, którym został holenderski Panta Holdings.