Urząd wszczął postępowanie wobec OLT Express, przewoźnika należącego do funduszu Amber Gold, który z kolei ma problemy z Komisją Nadzoru Finansowego.
Linia, która od kilku miesięcy agresywnie działa na rynku krajowych przewozów lotniczych, nie złożyła regulatorowi rynku pełnego sprawozdania finansowego za zeszły rok, mimo że powinna to uczynić do końca czerwca – ustalił DGP. – Otrzymaliśmy sprawozdanie cząstkowe, które nas nie interesuje. Dlatego wszczęliśmy postępowanie administracyjne i wezwaliśmy firmę na piśmie do przedstawienia pełnego raportu, potwierdzonego przez biegłego rewidenta – ujawnia DGP Katarzyna Krasnodębska, rzecznik ULC. Dodaje, że opinia biegłego rewidenta jest konieczna ze względu na przepisy unijne. Według nieoficjalnych informacji dla kontrolerów z ULC niejasne są przepływy finansowe pomiędzy spółkami z grupy OLT.
OLT w praktyce to OLT Express, OLT Poland oraz OLT Regional. Dodatkowo w grupie, ale już poza granicami kraju, działa OLT Germany. Urząd kontroluje tylko trzy firmy zarejestrowane w naszym kraju.