Od 1 czerwca przejazd odcinkiem autostrady A-4 Kleszczów-Sośnica, czyli autostradową obwodnicą Gliwic, dla samochodów osobowych i motocykli w ruchu lokalnym będzie bezpłatny - zdecydował w środę rząd. Kierowcy zaoszczędzą ok. 10-16 mln zł rocznie.

Z opłat zwalnia wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych, przedłożone przez ministra transportu.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że opłaty nie będą pobierane od kierowców motocykli oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, poruszających się lokalnie. Natomiast nadal będą płacić kierowcy motocykli i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, poruszający się w ruchu tranzytowym oraz rozpoczynający lub kończący podróż na tym odcinku.

"Opłata nadal będzie dotyczyć wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów, bez względu na to, czy będą poruszać się lokalnie po wskazanym odcinku autostrady, czy nie" - poinformowało CIR.

Jak wyjaśniono w komunikacie, kierowca poruszający się w ruchu lokalnym po autostradowej obwodnicy Gliwic będzie musiał pobrać bilet poświadczający wjazd w określonym miejscu.

"Otrzyma go na tzw. stacjach poboru opłat, np. przy węźle Kleszczów, Ostropa, Bojków. Następnie odda go inkasentowi, który nie naliczy opłaty za przejazd przy zjeździe z autostrady w jednym z tych miejsc. Jednocześnie taki bilet umożliwi prawidłowe naliczenie opłaty za przejazd, gdy użytkownik skorzysta w całości z odcinka płatnego na zachód od węzła Kleszczów" - poinformowano.

Według przedstawionych przez CIR szacunków, kierowcom zostanie w kieszeniach od 10 do 16 mln zł rocznie; oznacza to, że taka suma nie będzie zasilać Krajowego Funduszu Drogowego.

Od 1 czerwca mają być pobierane opłaty za przejazd autostradą A4 między Gliwicami a Wrocławiem. Opłata za przejazd tym odcinkiem wyniesie 10 gr za kilometr dla aut osobowych i 5 gr za km dla motocykli. Odcinek ma ok. 164 km.

O zwolnienie przejazdu autostradą w rejonie Gliwic z opłat lokalne władze zabiegały od kilkunastu lat. Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wystosował nawet list otwarty do premiera Donalda Tuska w tej sprawie, który opublikowano także na łamach prasy.

Autostradowa obwodnica Gliwic ma 17 km długości.