Warszawska Kolej Dojazdowa została niekwestionowanym liderem pod względem punktualności kursowania pociągów. Dobrym wynikiem, nieznacznie gorszym od WKD, może się poszczycić warszawska Szybka Kolej Miejska, której jedynie 6,6 procent pociągów było opóźnionych.

Nieco mniej powodów do zadowolenia powinny mieć Koleje Śląskie. Prawie co 5 pociąg należący do spółki w 2011 roku był spóźniony. Najgorszy wynik, a więc najdłuższe opóźnienia w 2011 r., należały do PKP Intercity. W tym wypadku prawie co czwarty pociąg przyjechał na docelową stację z opóźnieniem.

Poziom punktualności został obliczony na podstawie opóźnień większych niż 5 minut.

W 2011 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich wyniosła 89,83 procent i była prawie o 5 procent lepsza niż w 2010 roku.

Średni czas opóźnienia wszystkich pociągów pasażerskich w Polsce w 2011 roku wyniósł 20 minut i 26 sekund.