Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie alternatywnych rozwiązań, także informatycznych, dla obecnie stosowanego systemu egzaminowania przyszłych kierowców w WORD. 5 stycznia br. minister Sławomir Nowak zdecydował, że wejście w życie nowych regulacji trzeba będzie przesunąć do 19 stycznia 2013 r. (pierwotnie miały zacząć obowiązywać w lutym br.). Ale ten termin też może nie być dotrzymany przez kłopoty z oprogramowaniem.

Prawdopodobnie WORD będą miały do wyboru trzy oprogramowania: Instytutu Transportu Samochodowego (z którego usług korzystają od 2005 r.), Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych współpracującej z koncernem Hewlett-Packard (PWPW-HP) oraz firmy Sygnity (która – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – opracowała własny system). Dojść mogą kolejni oferenci.

Jednak wkrótce może się pojawić poważny problem z zapewnieniem obowiązkowej jednolitości systemów. – WORD już teraz powinny określić minimalne wymagania systemu, wspólne dla nich wszystkich. Starostwa powiatowe muszą wdrożyć rozwiązania dotyczące m.in. karty kierowcy, ośrodki szkoleniowe muszą rozpocząć szkolenia według nowych przepisów, a zaawansowanie prac nad dostosowaniem CEPiK do nowych przepisów o kierujących pojazdami pozostawia wiele do życzenia. – By zdążyć, wszystkie te elementy musiałyby być dopięte do października tego roku. A szanse na to są nikłe – przyznaje w rozmowie z DGP urzędnik resortu transportu.

Późniejsze wejście w życie nowych przepisów cieszy przyszłych kierowców, ale wprowadza zamieszanie w ośrodkach ruchu drogowego. Część z nich do nowych programów już się przymierzała.

PWPW-HP 7 grudnia 2011 r. rozesłała do wszystkich 49 WORD umowy pilotażowe w celu przetestowania nowego oprogramowania. Jednak kilka z nich (m.in. w Łodzi, Słupsku, Elblągu i Gdańsku) umów nie podpisało, bo bały się wzrostu kosztów. – Ponieważ przepisy nie weszły w życie, nie było podstawy prawnej do zawierania takiej umowy, nawet pilotażowej – mówi nam dyrektor jednego z WORD.

Niepokój wzbudziło też ostatnie postanowienie umowy: „Po zakończeniu pilotażu strony zgodnie deklarują wolę kontynuacji współpracy w zakresie wdrożenia jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD, na zasadach określonych w odrębnej umowie”. Pojawiły się obawy, że wraz z końcem pilotażu po 31 marca WORD będą musiały podpisać umowę na wdrożenie systemu PWPW-HP w sytuacji, gdy wciąż niejasne są koszty po jego wdrożeniu. WORD miałyby płacić PWPW 12 zł od egzaminu. Dyrektor jednego z ośrodków szkoleniowych tłumaczy nam, że w takim wypadku zamiast 8 tys. zł rocznie, które płaci za system ITS, musiałby płacić ok. 300 tys. zł.

O wyjaśnienia poprosiliśmy Tadeusza Wachowskiego z PWPW. – Z inicjatywy m.in. WORD opracowaliśmy w ramach pilotażu aplikację spełniającą wymagania wynikające z obecnie obowiązujących przepisów (do 19 stycznia 2013 r. – red.). Przygotowujemy ofertę dla WORD, które zdecydują się wdrożyć rozwiązanie produkcyjnie. Ze wstępnych szacunków wynika, że koszt miesięcznego utrzymania do 18 stycznia 2013 r. nie powinien przekroczyć kwoty 1 tys. zł brutto – tłumaczy. Dodaje, że zawarcie umowy na pilotaż nie zobowiązuje WORD do wdrożenia produkcyjnego, gdyż system informatyczny zostanie i tak wybrany w trybie przewidzianym w UZP. Z kolei kwota 12 zł brutto była jedynie wstępnym szacunkiem przedstawionym dyrektorom WORD. – Trudno mówić o cenie docelowego rozwiązania, nie znając wymagań dla systemu wynikających m.in. z rozporządzeń – mówi Wachowski.

1 – 1,5 mln tyle egzaminów teoretycznych jest przeprowadzanych rocznie w WORD

7 – 8 tys. zł tyle płaci rocznie ośrodek egzaminacyjny za system egzaminowania ITS

134 zł tyle kosztuje egzamin teoretyczny i praktyczny