Agencja Celna Terminus będąca liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w branży TSL jeszcze silniej zaznacza swoją obecność na rynku otwierając nowoczesne centrum logistyczne w Białymstoku.

Zwiększona przestrzeń magazynowa do ok. 800 miejsc paletowych, parking dla 20 samochodów ciężarowych, nowe miejsca uznane oraz skuteczne zarządzanie centrum logistycznym poprzez zintegrowanie i zinformatyzowanie procesów logistycznych jeszcze bardziej otworzą wrota na wschód, jakimi dotychczas był Białystok.

Obecnie firma posiada własny magazyn oraz dział logistyki i spedycji czym wyróżnia się na tle innych agencji – pozwala to na kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych. Główna siedziba Spółki znajduje się w Białymstoku, natomiast w Białej Podlaskiej, Bobrownikach, Kuźnicy i Warszawie zlokalizowane są oddziały AC Terminus, w których Spółka zatrudnia pracowników świadczących usługi celne, logistyczne, magazynowania towarów oraz pracowników administracyjno-biurowych. Położenie województwa podlaskiego na wschodniej granicy UE sprawia, że przez jego terytorium odbywa się znaczny tranzytowy ruch towarowy. Firma zapewnia możliwość odprawy towarów a także ich przeładunki i konfekcjonowanie. Jest to korzystne rozwiązanie dla eksporterów i importerów głównie zajmujących się wymianą towarów z partnerami wschodnimi.

Nowe centrum logistyczne przy ul. Octowej 26 w Białymstoku przede wszystkim zapewnia dodatkową przestrzeń magazynową (magazyn wysokiego składowania) oraz biurowo-administracyjną, która umożliwia Terminus Group rozszerzenie zakresu świadczonych usług o skład podatkowy – jeden z niewielu na ścianie wschodniej, czy wynajem palet. Ponadto, utworzony został bezpieczny i monitorowany parking, który z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w sąsiedztwie centrum logistycznego zapewnia dodatkową przewagę względem podmiotów konkurencyjnych. Co więcej, informatyzacja działalności Terminus i kontaktów z klientami w wyniku wdrożenia nowego systemu CRM oraz aplikacji mobilnej dla kontrahentów Terminus już wkrótce usprawni i zoptymalizuje świadczenie usług. Dodatkowo, spółka otworzyła swoje biuro w Wielkiej Brytanii i będzie realizować usługi celne po zakończeniu okresu przejściowego od 1 stycznia 2021 r.

Wszystkie te usprawnienia działalności Terminus Group przekładają się bezpośrednio na jakość i szybkość świadczonych usług oraz poprawiają konkurencyjność rozbudowanego centrum logistycznego Terminus. Wdrożenie usług informatycznych i komunikacyjnych dodatkowo zwiększa poziom innowacyjności i, co staje się nad wyraz istotne w okresie pandemicznym, pozwala zarówno klientom jak i pracownikom Terminus na zdalne zlecanie, obsługę i wymianę informacji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie: https://acterminus.pl

Projekt o tytule: „Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”.

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019r.
Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18