Na drogach publicznych – bez konieczności uzyskania zezwoleń – będą mogły poruszać się najcięższe pojazdy (o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony). Zakazy – m.in. dla samochodów ciężarowych i tirów – będą mogły wprowadzić rady miasta lub gminy, podejmując uchwałę, a także zarządca drogi.
Zakłada to projekt zmian w ustawie o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, który przyjął rząd. To wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. (w sprawie C-127/17).
Aby samorząd mógł wprowadzić zakaz, będą musiały zostać spełnione jednocześnie dwa warunki: stan drogi nie pozwala na wpuszczenie na nią tak ciężkich pojazdów oraz gdy droga przebiega przez park narodowy, obszar Natura 2000, graniczy z nimi lub przebiega w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkoli, uzdrowisk i obszarów górniczych. Ruch będzie można ograniczyć, co w praktyce oznacza dopuszczenie do ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 lub 10 ton.
Po drogach gruntowych bez zezwoleń przejadą tylko pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton (zarządca drogi będzie mógł dopuścić niektóre inne pojazdy do ruchu).
Zakazu nie będzie można stosować na drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane ze środków unijnych (przez pięć lat od dnia oddania drogi do użytkowania). Nie będzie możliwości ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na drogach publicznych w transeuropejskiej sieci drogowej ani na krajowych odcinkach (za wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu).
Ministerstwo Infrastruktury proponuje także zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych. Nowe kryterium pozwoli na otrzymanie dofinansowania na dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony. – Oznacza to możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego przez samorządy, które będą dostosowywały drogi lokalne do ruchu pojazdów ciężkich – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.
Ponadto przewidziano przepisy, które pozwolą przewoźnikom odzyskać zapłacone opłaty i kary (przed wyrokiem TSUE). Będą oni mieli miesiąc na złożenie odpowiedniego wniosku (od dnia wejścia znowelizowanej ustawy w życie), i tym samym szansę na odzyskanie pieniędzy.
Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 60 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 14 dni od daty ogłoszenia będzie możliwość ubiegania się o zwrot opłat i kar zapłaconych przed wyrokiem TSUE. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów