Na drogach publicznych – bez konieczności uzyskania zezwoleń – będą mogły poruszać się najcięższe pojazdy (o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony). Zakazy – m.in. dla samochodów ciężarowych i tirów – będą mogły wprowadzić rady miasta lub gminy, podejmując uchwałę, a także zarządca drogi.
Zakłada to projekt zmian w ustawie o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, który przyjął rząd. To wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. (w sprawie C-127/17).
Aby samorząd mógł wprowadzić zakaz, będą musiały zostać spełnione jednocześnie dwa warunki: stan drogi nie pozwala na wpuszczenie na nią tak ciężkich pojazdów oraz gdy droga przebiega przez park narodowy, obszar Natura 2000, graniczy z nimi lub przebiega w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkoli, uzdrowisk i obszarów górniczych. Ruch będzie można ograniczyć, co w praktyce oznacza dopuszczenie do ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 lub 10 ton.