Rząd planuje wdrożyć E-Taryfę, co oznacza, że zniknie kluczowa bariera rozwoju elektromobilności. Dzięki nowym regulacjom operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania - podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że projekt rozporządzenia ministra klimatu, który pojawił się w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji, likwiduje istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce.

Nowelizacja zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, wprowadzając do polskiego prawa grupę taryfową przeznaczoną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania.

Wedle PSPA wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym, dotkliwie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce, a przy niewielkim jeszcze popycie na tę usługę, powodują zbyt wysokie koszty i w efekcie drastyczny spadek rentowności istniejących stacji i hamowanie nowych inwestycji w infrastrukturę ładowania.

"Wprowadzenie E-Taryfy pomoże w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA, Maciej Mazur.

"Podniesienie opłat zmiennych dystrybucyjnych w zamian za zniesienie opłaty stałej, pozwoli na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji na rynku w początkowej fazie jego rozwoju" - dodał.

"Konstrukcję nowej taryfy oparto na przeniesieniu ciężaru finansowego ze składnika stałego na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania" - napisano.

"Zniesiona zostaje opłata dystrybucyjna stała, zależna od mocy stacji, natomiast wprowadzone zostają trzykrotnie wyższe opłaty zmienne dystrybucyjne, zależne od ilości zużytej energii przez stację" - dodano.

W ocenie PSPA problem dotyczy przede wszystkim stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C2x, przewidująca około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż taryfa C1x (obowiązująca dla mocy umownej do 40 kW włącznie).

Według Stowarzyszenia oddziałuje też na szeroką grupę stacji AC, na których zainstalowano dwa punkty ładowania umożliwiające równoległe ładowania dwóch pojazdów mocą 22 kW. Z uwagi na to, że łączna moc stacji wynosi wówczas 44 kW, zostaje ona objęta taryfą C2x.

"E-Taryfa jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Dzięki jej wdrożeniu operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania" - powiedział prezes GreenWay Polska, Rafał Czyżewski.

"W sieci GreenWay wszystkie stacje przyłączone do OSD mają obecnie moc ograniczoną do 40 kW. Po wdrożeniu E-Taryfy będziemy w stanie podnieść ich moc do 50 kW, a w przypadku wielu nowych stacji nawet do 100 lub 150 kW" – dodał.