Resort infrastruktury zaprasza samorządy do programu zakładającego odtwarzanie lub budowę nowych linii kolejowych.
Zaczyna być wdrażany program Kolej Plus, który rząd reklamował po raz pierwszy jesienią 2018 r., czyli przed wyborami samorządowymi. Główne założenia to reaktywacja lub budowa nowych odcinków linii kolejowych. Ciężar inwestycji ma ponieść przede wszystkim spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która przeznaczy na projekt 5,5 mld zł. Dzięki temu będzie mogła sfinansować inwestycję w 85 proc. Według szacunków łącznie 1 mld zł, czyli 15 proc. na każdą inwestycję, wyłożą samorządy, które same muszą wyjść w tej sprawie z inicjatywą.
Nabór do programu będzie dwuetapowy. Na początek przez 90 dni przyjmowane będą od jednostek samorządu terytorialnego pomysły inwestycyjne. Następnie zostaną one ocenione pod względem formalnym. Jeśli zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, samorządy będą miały rok na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Na tym etapie trzeba będzie m.in. przedstawić kosztorys prac.