Wydłużony zostaje termin ważności czasowej rejestracji pojazdu. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - poinformowało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Oznacza to, że ważność zachowują pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jak poinformował resort, zmiana przepisów zapewni możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności odbioru dowodu rejestracyjnego lub przedłużenia czasowej rejestracji podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmianę przepisów, które wydłużają do 180 dni termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Przed tą zmianą właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej był zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Właściciel, który nie wypełnił tego obowiązku, podlegał karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wydłużone do 180 dni terminy na rejestrację oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.