Od Nowego Roku nie tylko diagności na stacjach kontroli pojazdów, ale i policjanci podczas kontroli drogowej wpisują stan licznika auta do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Natomiast już niedługo dostęp do tych danych będzie mógł mieć praktycznie każdy, dzięki usługom: „Mój Pojazd” oraz „Historia Pojazdu”.
Takie rozwiązanie ma pomóc uchronić potencjalnych nabywców aut przed oszustwem. Logując się np. na stronę www.historiapojazdu.gov.pl (do czego konieczne jest podanie takich danych jak numer rejestracyjny, data pierwszej rejestracji i numer VIN) będzie można sprawdzić m.in. informacje o wymianie drogomierza (w tym datę i przyczynę wymiany), datę dokonania odczytu jego wskazań, numer dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu, kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów czy dane o stanie licznika spisane podczas kontroli drogowej.
Jednocześnie w związku z wprowadzeniem od 1 października 2018 r. możliwości poruszania się po drogach bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (jak i możliwości „elektronicznego zatrzymania” tego dokumentu) konieczne jest rozszerzenie zakresu danych dostępnych dzięki usłudze „Historia Pojazdu” o informację, czy dowód rejestracyjny jest aktualnie zatrzymany. Odpowiednie zmiany zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Ale to niejedyne planowane zmiany w usłudze „Historia Pojazdu”. Ma się w niej pojawić również data końca okresu ubezpieczenia (do tej pory w usłudze prezentowano wyłącznie informację o tym, czy polisa OC jest aktualna), a także bardziej precyzyjne informacje dotyczące ewentualnej kradzieży. Udostępnieniu podlegać będzie data zgłoszenia kradzieży, a także data zgłoszenia odnalezienia pojazdu lub zaprzestania jego poszukiwań. Przewiduje się również udostępnienie informacji o rodzaju badania dodatkowego, a także o szkodach istotnych (ich kategorii oraz daty zdarzenia powodującego ich wystąpienie).
Rozporządzenie wejdzie w życie 15 lutego 2020 r. w odniesieniu do usługi „Historia Pojazdu” oraz 15 marca 2020 r. w zakresie, w jakim dotyczy danych udostępnianych w usłudze „Mój Pojazd”.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji