Zmiany przepisów dotyczące Urządzeń Transportu Osobistego, w tym hulajnóg elektrycznych, mają być poddane szerokim konsultacjom społecznym - wynika z wypowiedzi wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

"Jako resort infrastruktury przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy (ustawy Prawo o ruchu drogowym - PAP), który porządkuje te kwestie (Urządzeń Transportu Osobistego - PAP). Chcemy tę ustawę przygotować w taki sposób, aby nie omijać konsultacji społecznych, aby każde środowisko zainteresowane tematem mogło przekazać swoje propozycje, swoje spojrzenie na uregulowanie tego problemu i bardzo liczymy na merytoryczną dyskusję" - powiedział Weber podczas wtorkowego posiedzenia sejmowych komisji infrastruktury oraz administracji i spraw wewnętrznych.

Minister wyraził nadzieję, że mimo zaplanowanych szerokich konsultacji, uda się jeszcze w tej kadencji Sejmu rozpocząć prace parlamentarne nad nowelą ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wiceminister Weber poinformował, że zgodnie z propozycjami resortu hulajnogi będą mogły poruszać się po chodnikach tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km/h. Prędkość hulajnóg będzie musiała być fabrycznie ograniczona do 25 km/h.

Reklama

Jak dodał, kierujący urządzeniami transportu osobistego będzie musiał poruszać się po chodniku powoli i zachować szczególną ostrożność oraz ustępować miejsca pieszym.

Weber powiedział, że nowe przepisy zakładają, iż hulajnogi będą traktowane jak rowery i będą musiały poruszać się tak jak one, czyli drogami dla rowerów.

Dodał, że urządzenia transportu osobistego będą musiały spełniać następujące kryteria: szerokość nieprzekraczająca w ruchu 90 cm, długość nieprzekraczająca 1,25 m, masa własna nieprzekraczająca 20 kg i prędkość ograniczona do 25 km/h.

Projekt nowych przepisów przewiduje ponadto, że hulajnogą będzie mogła poruszać się tylko jedna osoba i będą z niej mogły korzystać osoby w wieku od 10 do 18 lat, pod warunkiem wyrobienia karty rowerowej. Powyżej 18. roku życia nie będzie obowiązku posiadania karty rowerowej.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski