Senatorowie w środowym głosowaniu nie zgłosili poprawek do specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Teraz ustawa trafi więc do podpisu prezydenta. Nowe lotnisko ma docelowo obsługiwać nawet 100 mln pasażerów rocznie i być gotowe w 2027 r.

Za podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy bez poprawek głosowało 54 senatorów, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Specustawa określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej. W tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Specustawa nie rozstrzyga tego, gdzie powstanie nowe lotnisko. Rząd w rozporządzeniu określić ma maksymalny teren, na którym mają być prowadzone inwestycje.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild podczas prac nad ustawą w Senacie zapowiedział, że "w najbliższych dniach będzie przedstawiona analiza lokalizacyjna" nowego portu.

Senatorowie pytali m.in. o art. 131 nowych przepisów, który zakłada, że w 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, premier będzie mógł nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa udziały lub akcje należące do Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Na takie przejęcie udziałów będzie musiał się zgodzić prezes PPL.

Wild przekonywał, że takie rozwiązanie ma posłużyć sprawnej realizacji inwestycji.

Ustawa składa się z dwóch części: prawnego umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK oraz spółki celowej, której zadaniem będzie budowa portu; druga część poświęcona jest procesowi inwestycyjnemu.