- Sieć polskich dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie o ok. 360 km do blisko 3 660 km od 9 lipca br. Do mapy płatnych tras dołączą odcinki zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim, będące fragmentami dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych o numerach 24, 50 i 92, poinformował przedstawiciel operatora systemu Kapsch Telematic Services Krzysztof Gorzkowski. Szacuje się, że po lipcowym rozszerzeniu roczne wpływy z systemu mogą wzrosnąć nawet o 150 mln zł rocznie.

"Najbliższe rozszerzenie 9 lipca obejmie ok. 360 km. Lipcowe rozszerzenie będzie stanowiło ósmy etap rozbudowy sieci dróg płatnych w ramach systemu viaTOLL" - powiedział Gorzkowski podczas konferencji prasowej.

"Łączne przychody z systemu od lipca 2011 do końca maja br. to łącznie 7,92 mld zł, które zasiliły konto Krajowego Funduszu Drogowego" - dodał.

Tylko w ubiegłym roku przychody z systemu sięgnęły rekordowego poziomu 1,7 mld zł (wzrost o 9,5% w porównaniu do roku 2015), przy czym od stycznia do grudnia 2016 r. koszty operacyjne wyniosły łącznie ok. 255,5 mln zł (15% wpływów rocznych). Szacuje się, że po lipcowym rozszerzeniu roczne wpływy z systemu mogą wzrosnąć nawet o 150 mln zł, co oznacza, że osiągną nawet 1,85 mld zł, wskazał przedstawiciel Kapsch.

Najbardziej dochodowymi drogami w ramach systemu viaTOLL w dalszym ciągu pozostają: autostrada A4, droga ekspresowa S8 oraz autostrada A2. Tylko przez ostatnie pół roku te trzy trasy wygenerowały łącznie ponad 439,9 mln zł wpływów, przy czym zdecydowanie największa część tej kwoty, bo aż 221,16 mln przypada na A4.

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich DMC. Na koniec maja br. w systemie zarejestrowanych było ponad 1,07 mln pojazdów oraz 678 tys. użytkowników. Operator systemu rozdystrybuował ponad 75 tys. urządzeń viaAUTO, przeznaczonych dla samochodów osobowych, a dodatkowe 1,2 tys. przekazał w użytkowanie służbom ratowniczym. Obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2011 roku.