Stowarzyszenie Samorządowe S6 apeluje do premier Beaty Szydło o wsparcie budowy trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina, przez Słupsk do Trójmiasta. Zdaniem samorządowców Pomorze Środkowe jest regionem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w kraju.

Apel do premier został przyjęty w poniedziałek w Słupsku podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Samorządowego S6. Należą do niego gminy i powiaty z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, leżące na terenie oddziaływania planowanej trasy ekspresowej S6 - m.in. Kołobrzeg, Koszalin, Sianów, Sławno, Słupsk.

Budowa drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Trójmiasta na odcinku od Sianowa przez Słupsk i Lębork do Trójmiasta i A1 miała się rozpocząć w 2018 r. Blisko półtora roku temu ogłoszono przetargi na niektóre odcinki trasy. Jesienią ubiegłego roku wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński powiedział, że "trasę S6 wybudujemy, tylko trochę później (...). Myślę, że będzie to po 2020 roku".

W swoim apelu samorządowcy przypominają, że w lutym br. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit stwierdził, że „trasa ekspresowa S6 w województwie pomorskim powstanie w bliżej nieokreślonym terminie w przyszłości". Poinformował jednocześnie, że "ministerstwo pracuje obecnie nad koncepcją utworzenia nowej drogi krajowej, która miałaby połączyć Gdynię z Władysławowem”.

„Prosimy panią premier o osobistą interwencję i zobowiązanie ministra infrastruktury i budownictwa do jak najszybszego rozstrzygnięcia wstrzymanych postępowań na projektowanie i budowę odcinków drogi ekspresowej S6 we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz w województwie pomorskim” – czytamy w apelu samorządowców do prezes Rady Ministrów.

Stowarzyszenie wyjaśnia, że „od ponad roku apeluje do Rządu RP kierowanego przez Panią Premier o rozstrzygnięcie w jak najszybszym możliwym terminie faktycznie zatrzymanych, ogłoszonych w 2015 r. przetargów na projektowanie i wykonawstwo kluczowej dla rozwoju Pomorza trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina – przez Słupsk – do Trójmiasta”.

Przewodniczący Stowarzyszenia, prezydent Koszalina Piotr Jedliński powiedział w poniedziałek PAP, że według analiz „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przyjętej przez rząd w lutym br., „Pomorze Środkowe jest (…) terenem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w całym kraju”.

„Ziemia koszalińska i słupska należą do najsłabiej rozwiniętych części kraju i położone są znacznie bardziej peryferyjnie transportowo niż Polska Wschodnia” – argumentują samorządowcy.

Jedliński zauważa, że S6 powstaje na odcinku zachodniopomorskim, od Goleniowa do Koszalina, czyli budowana jest połowa trasy S6. „Nam tylko chodzi o skomunikowanie i rozwój gospodarczy tego regionu” – podkreślił.

Prezydent Koszalina powiedział, że w poniedziałek członkowie Stowarzyszenia omawiali też m.in. kwestię wyjazdu do Warszawy „poszerzonej delegacji samorządowców” oraz poinformowania Komisji Europejskiej o tej sprawie. Podał, że S6 należy do europejskiego systemu komunikacyjnego (część uzupełniającej sieci TEN-T) i powinna być zrealizowana w całości. Przyznał, że samorządowcy będą zabiegać o spotkanie z Beatą Szydło.

Apel samorządowców ma być przesłany pocztą.

Zwrócił uwagę, że "droga na odcinku od końca obwodnicy Koszalina i Sianowa do Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w zasadzie jest przygotowana do realizacji”. Zaznaczył, że „to jest kwestia decyzji politycznej rządu PiS, a nie decyzji merytorycznej”.

„Kilka lat temu odbyły się konsultacje. Ludzie mają świadomość, w jakim miejscu ma przebiegać droga, że nie można tych terenów zabudowywać, więc to powoduje określone problemy w każdej gminie” – argumentował.

„Odłożenie budowy trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina do Gdańska na bliżej nieokreśloną przyszłość będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionów (…) obok siebie występować będą wysokorozwinięte obszary z autostradami, nowoczesnymi lotniskami i szybkimi kolejami oraz tereny pogrążone w gospodarczej i infrastrukturalnej zapaści z pogłębiającym się ubóstwem i społeczną dezintegracją” – napisali samorządowcy do premier.

Stowarzyszenie Samorządowe S6 powstało w listopadzie 2013 r. z inicjatywy gminy Kobylnica. Aktualnie skupia 26 samorządów. Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i przyspieszenie realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.

Droga ekspresowa S6 o łącznej długości ok. 330 km ma połączyć Szczecin, Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto z autostradą A1.