Blisko 30 mln zł będzie kosztować rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598, która połączy Olsztyn z jego południową obwodnicą. Inwestycję finansują wspólnie samorząd Olsztyna i samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy wsparciu unijnym.

W środę w Olsztynie umowę w sprawie budowy drogi podpisali marszałek województwa Gustaw Brzezin, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemar Królikowski oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Strabag Marek Sobota.

Chodzi o 2,5-km odcinek drogi w części należący do gminy Olsztyn, a w części do województwa. Dzięki porozumieniu inwestycja będzie realizowana w całości przez jednego wykonawcę, wybranego w przetargu - powiedział marszałek województwa Gustaw Brzezin.

Reklama

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz ocenił, że dzięki obwodnicy, jak i budowie drogi - łącznika, wyeliminowany zostanie ruch tranzytowy z miasta. Wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna, zmniejszy się także degradacja miejskich ulic, ponieważ miasto ominą ciężkie pojazdy - wyjaśnił. Poprawią się warunki życia, zmniejszy się poziom hałasu, oraz zanieczyszczenie środowiska, dzięki ograniczeniu ruchu aut - dodał.

Nowa droga wojewódzka nr 598 między skrzyżowaniem ulicy Płoskiego z ulicami Witosa i Bukowskiego do węzła Jaroty zostanie poszerzona i wzmocniona. Ma być rozbudowana do dwujezdniowej, dwupasmowej z pasem rozdzielającym i drogami serwisowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zatokami autobusowymi. Powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, miejsce do ważenia pojazdów, nowe oświetlenie, ekrany akustyczne, przebudowane zostaną również sieci podziemne. Budowa zakończy się do czerwca 2018 roku.

Budowana południowa obwodnica Olsztyna ma się łączyć z miastem za pomocą trzech dróg dochodzących do węzłów. Oprócz drogi wojewódzkiej nr 598 (ulica Płoskiego) który zakończy się węzłem Jaroty, powstanie także droga w ciągu ulicy Pstrowskiego zakończona węzłem w Szczęsnem i droga w ciągu ulicy Towarowej zakończona węzłem w okolicy Wójtowa.

Budowa południowej obwodnicy Olsztyna, omijającej stolicę Warmii i Mazur w ciągu drogi krajowej nr 16 na odcinku od Bartąga do Wójtowa trwa od kilku miesięcy, ma się zakończyć w 2018 roku. Na 10-km odcinku Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe prowadzone są prace ziemne, trwa wzmacnianie podłoża, wymiana gruntów oraz prace przy budowie mostów i wiaduktów. Budowane jest także zaplecze dla służb utrzymujących obwodnicę. Na 15-km odcinku Olsztyn Południe - Olsztyn Wschód wymieniane są grunty oraz trwa budowa tymczasowego mostu nad Łyną w Bartągu.