Przepisy przygotowane przez resort cyfryzacji uprawnią ok. 22 tys. podmiotów publicznych do nieodpłatnego wysyłania do obywateli krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Operatorzy telekomunikacyjni będą musieli świadczyć takie usługi na rzecz m.in. organów administracji rządowej, sądów, prokuratur, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Problem w tym, że według branży finansowe konsekwencje wprowadzenia tej noweli będą dużo większe, niż autorzy projektu szacują w ocenie skutków regulacji (OSR).