Usuwacie przepisy o inwigilacji z projektu ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej?
Przede wszystkim to nie są żadne przepisy o inwigilacji.