Umowa kredytu terminowego na 7,95 miliarda zł została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy grupą Eileme 2 AB, w skład której wchodzi Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r.

W grudniu 2014 roku Polkomtel przedpłacił w ramach tej samej umowy kredytowej 200 mln zł. Wcześniej, w listopadzie 2013 roku, spółka spłaciła przed czasem 800 mln zł kredytu. (PAP)

kuc/ asa/