Po tym, jak Komisja Europejska ukróciła antykonkurencyjne praktyki Amazona, także polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów interweniuje na rynku e-commerce. – Mimo że Amazon jest główną platformą na świecie, w Polsce to Allegro ma zdecydowaną przewagę nad innymi platformami handlu online – podkreśla UOKiK w odpowiedzi na pytania DGP w sprawie tego rynku. – Allegro ma pozycję dominującą mierzoną nie tylko na podstawie osiągniętego obrotu z tytułu dokonywanych na platformie Allegro.pl transakcji, lecz także przy uwzględnieniu wysokości dochodu z tytułu usług świadczonych na rzecz zewnętrznych sprzedawców – dodaje.