Deklaracje firmy Ericsson o zawieszeniu dostaw dla telekomów w Rosji zostały zakwestionowane pod koniec września, gdy szwedzkie radio publiczne ujawniło, że producent urządzeń i oprogramowania do budowy sieci telekomunikacyjnych kontynuuje eksport do państwa, które dokonało agresji na Ukrainę. Ericsson poprosił szwedzkiego regulatora (Inspektorat Produktów Strategicznych) o zezwolenie na kooperację z rosyjskimi klientami mimo nałożonych przez Unię Europejską sankcji – i w siedmiu przypadkach uzyskał zgodę. Radio podkreślało, że chodzi o produkty „podwójnego zastosowania”, tzn. mogące służyć nie tylko na potrzeby cywilne, lecz także militarne.

Szwedzkie podchody