Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) został w końcu skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Regulacja jest niezbędna do rozdysponowania pasma C, czyli podstawowych częstotliwości na sieć 5G. Prace nad nią trwają od ponad dwóch lat.
Chodzi nie tylko o sieć ogólnopolską, lecz także o prywatne sieci 5G – działające na terenie danego przedsiębiorstwa niezależnie od ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej. Takie rozwiązanie testował niedawno PKN Orlen na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku i pobliskiej stacji paliw. Biuro prasowe koncernu informuje nas, że testy potwierdziły, iż nowa technologia „zapewnia niezawodną transmisję informacji w aplikacjach o znaczeniu krytycznym w zakresie sterowania i monitoringu procesów produkcyjnych”. Dzięki prywatnej sieci 5G Orlen mógł korzystać „z ogromnej liczby danych spływających z urządzeń pomiarowych, sensorów oraz maszyn produkcyjnych”.