Dobiega końca drugi rok, w którym Urząd Komunikacji Elektronicznej nie rozdysponował tzw. pasma C - gdzie komercyjni operatorzy telekomunikacyjni będą budować sieć komórkową piątej generacji.
Do rozpoczęcia procedury aukcyjnej są potrzebne m.in. zasady cyberbezpieczeństwa 5G, które powinny współgrać z przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Problem w tym, że resort cyfryzacji nie może się uporać ze znowelizowaniem tej regulacji - chociaż jej pierwszy projekt przedstawiono jeszcze we wrześniu 2020 r.