Dominik Libicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki Cyfrowy Polsat oraz funkcji wiceprezesa Polkomtelu, uzasadniając swoją decyzję brakiem zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii grupy Cyfrowy Polsat, podała spółka.

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu przyjęła rezygnację Dominika Libickiego i wyraziła podziękowania za dotychczasową pracę. Jednocześnie przyjęła ze zrozumieniem fakt, że cele i strategia grupy pozostają takie same, a różnice wystąpiły jedynie w sposobach ich realizacji, podano w informacji.

"Chcę podziękować Dominikowi Libickiemu za wszystkie lata, jakie razem spędziliśmy. Dominik był ze mną niemal od samego początku, był przy mnie we wszystkich najważniejszych momentach w mojej historii biznesowej. Jest jednym z najlepszych menedżerów, z jakimi miałem możliwość pracować i liczę, że mimo różnicy zdań co do sposobu realizacji naszej wspólnej strategii, nasze wspólne dziecko, czyli grupa Polsat będzie się z sukcesem dalej rozwijać. Dominik Libicki poświęcił grupie Polsat wiele lat swojego życia, był jej współtwórcą i współautorem sukces przede wszystkim Cyfrowego Polsatu. Dzięki dotychczas wykonanej pracy przyszłość naszej grupy jest niezagrożona i ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju" - powiedział Zygmunt Solorz-Żak po posiedzeniu rady nadzorczej, cytowany w komunikacie.

Dominik Libicki był związany z grupą Polsat od 1995 roku. Jest jednym ze współtwórców sukcesów i obecnej pozycji grupy na rynku mediów i telekomunikacji.

"Jestem dumny, że miałem możliwość uczestniczyć w tak wspaniałym projekcie, jak budowa pozycji, potęgi i sukcesu grupy Polsat. Prezesem Cyfrowego Polsatu zostałem w 2001 r., kiedy nikt na rynku mediów nie dawał nam szans powodzenia. Dzięki ciężkiej pracy, determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi udało nam się przetrwać wiele trudnych momentów i stworzyć największą grupę medialno-telekomunikacyjną w Polsce i jedną z największych w Europie. Cieszę się ze wszystkich naszych wyzwań, projektów i celów, jakie zrealizowaliśmy w ciągu niemal 20 lat, które spędziłem w Grupie Polsat" - powiedział Libicki, cytowany w komunikacie.

Dominik Libicki od 2001 roku, pełniąc funkcję prezesa, kierował grupą Cyfrowy Polsat. Był też wiceprezesem Polkomtelu, zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat oraz pełnił funkcję prezesa INFO-TV-FM.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora w PAI Film oraz prowadził własną firmę producencką Studio Meg. W latach 2005-2006 był członkiem, a w latach 2006-2008 wiceprzewodniczącym nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej (operator sieci komórkowej Era, dziś T-Mobile Polska).

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.