Jak zapisano w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), rząd chce na ten cel przeznaczyć 1,4 mld euro w latach 2022‒2026 r. Pożyczki mają wesprzeć budowę nowej sieci telekomunikacyjnej na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia – gdzie rentowność inwestycji dla operatorów jest niższa, a także wzdłuż drogowych szlaków komunikacyjnych.
Rząd chce wspierać budowę sieci, bo uważa, że są sektory, w których „5G niesie ze sobą rewolucję technologiczną”. KPO wymienia tu: ochronę zdrowia, logistykę i transport, rolnictwo, przemysł, sektor energetyczny, inteligentne miasta, edukację i ochronę środowiska.