Orange Polska odnotowało 94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W II kw. utrzymaliśmy w większości obszarów dobre wyniki komercyjne, osiągając jednocześnie solidne wyniki w zakresie przychodów, rentowności i przepływów pieniężnych. Oferta konwergentna Open nadal dobrze się sprzedaje, liczba klientów komórkowych w segmencie post-paid w dalszym ciągu rosła, a przy tym ograniczyliśmy utratę stacjonarnych łączy głosowych do zaledwie 1,1%" - skomentował prezes spółki Bruno Duthoit, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 200 mln zł w II kw. wobec 218 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wzrosła w tym czasie do 1.040 mln zł z 990 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.084 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 3.303 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Spadek odzwierciedla utratę przychodów (107 mln zł) w wyniku decyzji regulacyjnych, głównie obniżki stawek MTR1. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów został ograniczony do 70 mln zł, tj. 2,2% rok-do-roku, wobec 159 mln zł (5%) w poprzednim kwartale" - czytamy w komentarzu spółki do wyników.

Orange zwraca uwagę, że na poprawę wyników złożyły się przede wszystkim dwa czynniki.

"Po pierwsze, przychody z usług mobilnych, z wyłączeniem wpływu regulacji, wzrosły o 1,7% w ujęciu rocznym, do czego przyczyniło się wprowadzenie ratalnej sprzedaży urządzeń mobilnych, (co znacznie zwiększyło przychody ze sprzedaży sprzętu) oraz przyrost liczby klientów, co łącznie zrównoważyło presję cenową. Drugim czynnikiem pozytywnie oddziałującym na przychody był wzrost pozostałych przychodów o 16 mln zł rok-do-roku, który w większości wynikał z realizacji szerokopasmowych projektów infrastrukturalnych we współpracy z władzami samorządowymi" - czytamy dalej w materiale.

W okresie I-II kw. 2014 r. spółka miała 365 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 157 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.079 mln zł w porównaniu z 6.570 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2014 r. wyniósł 444 mln zł wobec 862 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.