Netia odnotowała 10,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 13,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,68 mln zł wobec 27,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,37 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 490,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 6,83 mln zł wobec 9,05 mln zł straty rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.