T-Mobile Polska opublikowała dziś swoje wyniki finansowe uzyskane w pierwszym kwartale 2014 roku. T-Mobile Polska po pierwszym kwartale 2014 roku obsługiwała bazę 15,748 miliona klientów. Na koniec marca Spółka posiadała w segmencie usług przedpłaconych 8,759 miliona klientów, a w segmencie usług abonamentowych było to 6,989 miliona klientów.

Przychody Spółki osiągnęły w pierwszym kwartale 2014 roku 1,463 miliarda złotych, a EBITDA wyniosła 557 milionów złotych. Marża EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 38,1% wzrastając o 1,6 punktu procentowego w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku. Wyniki T-Mobile Polska w pierwszym kwartale w dużej mierze odzwierciedlają spadki wynikające z regulacji dotyczącej obniżenia stawek rozliczeń międzyoperatorskich (MTR) oraz roamingowych.

W pierwszym kwartale T-Mobile Polska zwiększyła bazę klientów szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu o 163 tysiące w porównaniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku. Na koniec marca br. Spółka obsługiwała ponad 1,182 miliona klientów mobilnego Internetu. W pierwszym kwartale baza klientów usług mobilnego dostępu do Internetu wzrosła o 15,9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku.

Reklama

T-Mobile Polska, aby zaspokoić rosnące potrzeby klientów mobilnego dostępu do Internetu prowadzi jeden z największych projektów modernizacji sieci w Europie. Obecnie klienci T‑Mobile Polska mogą już korzystać z ponad 9 tys. zmodernizowanych stacji bazowych. Nowa sieć gwarantuje klientom dużo większy zasięg i lepsze parametry, zwłaszcza w zakresie dostępu do Internetu, którego szybkość jest wyższa nawet kilkukrotnie. Dzięki temu już ponad 93% populacji Polski jest w zasięgu technologii UMTS, która pozwala na korzystanie z Internetu z prędkością nawet do 42 Mbps.