Prezentacja LTE przygotowana przez obu operatorów miała na celu udowodnienie, że koncepcja jednej sieci telekomunikacyjnej z efektywnym wykorzystaniem pasma 800 MHz nie wymaga kilkuletnich prac. Jak informują spółki dzięki technologii pozwalającej na efektywne wykorzystanie częstotliwości oraz istniejącej infrastrukturze technicznej, sieć LTE 225 Mb/s dostępna dla wszystkich Polaków jest możliwa do realizacji i może to nastąpić już w najbliższym czasie.

Jako najważniej najważniejsze zalety wspólnej sieci LTE spółki uznały:

- dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla całego terytorium Polski,
- taką samą możliwa jakość usługi dla wszystkich Polaków – operatorzy konkurowaliby więc na oferty, a nie na ilość posiadanego pasma,
- niskie koszty budowy – zamiast kilku sieci liczących po kilka tysięcy nadajników – jedna sieć, a więc również ochrona środowiska i krajobrazu,
- niskie koszty utrzymania – każdy z operatorów utrzymuje wspólną sieć tylko w niewielkiej części,
- niższe ceny dla klientów.

Na koncepcję wspólnej sieci nie godzą się jednak ani Orange, ani T-Mobile. Prezes T-Mobile Miroslav Rakowski podczas XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów w Warszawie zdecydowanie odrzucił koncepcję wspólnej sieci: „Mamy inne cele jako spółki, inne podejście do biznesu, ograniczają nas uregulowania prawne, jak i brak zaufania” – stwierdził Rakowski. 

Oprac: TJ