Hawe odnotowało 51,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 16,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 61,14 mln zł wobec 24,14 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 76,89 mln zł wobec 32,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,00 mln zł w 2013 r. wobec 107,90 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2013 r. wyniosła 6,33 mln zł wobec 4,49 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.