Netia odnotowała 10,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2013 r. wobec 108,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,22 mln zł wobec 32,83 mln zł zysku kwartał wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 450,76 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 519,53 mln zł rok wcześniej.

W całym 2013 r. spółka miała 46,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 87,70 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1876,02 mln zł w porównaniu z 2121,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 30,72 mln zł wobec 94,17 mln zł straty rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.