W dniu 11 lutego 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję o odwołaniu aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz a także z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej. Powodem decyzji Prezesa UKE jest troska o zapewnienie stabilności i pewności obrotu prawnego i wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości formalno-prawnych mogących towarzyszyć postępowaniu aukcyjnemu.

Sam proces aukcyjny, jak i towarzysząca mu dokumentacja przygotowane zostały prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa – mówi Magdalena Gaj, Prezes UKE. Jako organ regulacyjny, mam obowiązek zapewnienia wszystkim podmiotom obecnym na rynku możliwości prowadzenia działalności w stabilnym i pewnym otoczeniu. Najmniej pożądanym bowiem byłby fakt, gdyby ze względu na problemy techniczne w dostępie do załączników zawierających wyjaśnienia treści dokumentacji aukcyjnej przez 2,5 godziny w porze nocnej, podmioty uczestniczące w procesie aukcyjnym były narażone na podważanie decyzji rezerwacyjnych zapadłych po przeprowadzeniu aukcji.

Ogłoszenie o aukcji zostało opublikowane w dniu 30 grudnia 2013 r. Pierwotny termin składania ofert wstępnych określono w nim na 13 lutego 2014 r. Zgodnie z przepisami, podmioty, które wniosły opłatę za dokumentację aukcyjną mogły, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu do składania ofert wstępnych, zwrócić się do Prezesa UKE o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. Wyjaśnienia dokumentacji aukcyjnej Prezes UKE opublikował w wymaganym przepisami terminie, który upływał w dniu 6 lutego 2014 r. Stosowna dokumentacja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UKE. Ze względu na problemy techniczne, potencjalni uczestnicy aukcji nie mieli jednak przez krótki czas (ok. 2,5 godziny) możliwości odczytu opublikowanych w dniu 6 lutego 2014 r. odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. W efekcie więc, opublikowanie wyjaśnień treści dokumentacji aukcyjnej, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią załączników, nastąpiło w dniu 7 lutego 2014 r. W związku z tym, kierując się dobrem potencjalnych uczestników postępowania, Prezes UKE podjął decyzję o zmianie ogłoszenia o aukcji i wydłużeniu terminu składania ofert wstępnych do dnia 14 lutego 2014 r., do godz. 15.00.

Mając na uwadze reakcje potencjalnych uczestników postępowania na decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert wstępnych, ale przede wszystkim kierując się obowiązkiem zapewnienia uczestnikom stabilnego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia, w którym nie ma miejsca na najmniejsze nawet wątpliwości prawne, Prezes UKE zdecydował o odwołaniu aukcji.

Decyzja Prezesa UKE oznacza, że proces aukcyjny rozpocznie się od nowa. UKE rozpoczął już prace nad nowym harmonogramem postępowania aukcyjnego. Zgodnie z przepisami, pierwszym krokiem w tym procesie będzie ogłoszenie dokumentacji aukcyjnej do konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Ogłoszenie takie zostanie opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni.