Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wezwał Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień oraz skierował do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ostatnim czasie wpływają liczne zgłoszenia od abonentów Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. oraz od Rzeczników Konsumentów dotyczące zaprzestania świadczenia przez Spółkę usług telekomunikacyjnych. Jak wynika z przesłanej korespondencji, Spółka zlikwidowała swoje Biura Obsługi Klientów, m.in. w Lublinie, Nysie, Częstochowie, Kępnie, niemożliwy jest kontakt telefoniczny oraz mailowy ze Spółką, a przesyłana przez abonentów korespondencja nie jest odbierana.

Skargi do Urzędu kierują przede wszystkim ci abonenci, którzy zawarli z Milmex umowę w promocji „Internet Unijny 2 lata za darmo!” oraz umowę kredytową na finansowanie przez bank pobieranej przez Spółkę kaucji w wysokości 2499 zł za urządzenie abonenckie. Z sygnałów docierających do Prezesa UKE wynika, że od momentu kiedy Spółka zaprzestała dostarczania usług, zaprzestała również spłacania kredytu, którego była beneficjentem, wskutek czego bank wystąpił z roszczeniem o zapłatę rat kredytowych do abonentów. Abonenci czują się poszkodowani, oszukani oraz zaniepokojeni koniecznością finansowania przyszłych rat kredytu, do których spłacania zobowiązana była umową Spółka.

W związku z tym Prezes UKE wezwał Milmex do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dotyczących powstałych problemów w świadczeniu usług abonentom oraz podania liczby abonentów pozbawionych usług internetowych. Spółka ma również poinformować Prezesa UKE o działaniach jakie podejmuje, aby zapewnić swoim klientom dostęp do usługi w ramach zawartej umowy, a także czy Milmex wypłaca odszkodowania za przerwę w działaniu usługi i czy jest w stanie wywiązać się z zawartych umów (w szczególności - spłacać w imieniu abonentów kredyty).

Ponadto 31 stycznia 2014 r. Prezes UKE skierował do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu zawiadomienie o możliwym popełnieniu przez Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o., z siedzibą w Sosnowcu, przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.