To gorsze wyniki niż w poprzednich raportach (o 4,18 punktów procentowych więcej niż podczas kontroli w 2011 roku oraz o 10,96 punktów procentowych więcej niż podczas kontroli w 2006 roku.).

Większość przedsiębiorców stosowała wzory umów niezgodne z obowiązującymi przepisami telekomunikacyjnymi. Jak wyjaśnia rzecznik Urzędu Jacek Strzałkowski chodzi między innymi o brak informacji o danych dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi, warunkach dokonywania zmian umowy oraz warunkach jej przedłużenia i rozwiązania. Brakowało także informacji o opłatach należnych w momencie rozwiązania umowy.

Jak informuje rozmówca IAR w czasie kontroli sprawdzono 1152 umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, prawie 200 regulaminów świadczenia usług oraz sposób rozpatrzenia 261 reklamacji. Urząd wydał łącznie 95 zaleceń pokontrolnych. Operatorzy zobowiązani są do ich wypełnienia.

Kontrola w drugiej połowie ubiegłego roku objęła 104 przedsiębiorców. Wśród nich były największe spółki telekomunikacyjne, operatorzy telewizji kablowej i mali, lokalni dostawcy internetu. Raport z kontroli Urząd przedstawił 23 stycznia.