Operatorzy telekomunikacyjni będą musieli umożliwić rozwiązywanie umów e-mailem, a dostęp do internetu ma być nieprzerwany, nawet przy zmianie dostawcy.
Projekt tarczy antykryzysowej 3.0, który wczoraj wpłynął do Sejmu, przewiduje wprowadzenie wielu nowych przepisów istotnych dla osób korzystających z usług telekomunikacyjnych. Niektóre są wprost związane z epidemią COVID-19 i mają pomóc osobom, które ograniczają wychodzenie z domu. Temu ma służyć prawo do rozwiązywania umów w formie dokumentowej. Dzisiaj praktycznie wszyscy operatorzy wymagają formy pisemnej.
„Takie ograniczenie jest nieproporcjonalne do regulowanej obowiązującymi przepisami możliwości zawierania umowy w różnych formach: pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Jednocześnie konieczność złożenia wypowiedzenia umowy w formie pisemnej może być dla abonenta niekiedy wysoce problematyczna, w szczególności w sytuacjach zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” – uzasadniono zmiany w projekcie.