Miesięczny koszt usług telefonii komórkowej dla klientów indywidualnych w 2016 r. były średnio niższy o 2 zł niż rok wcześniej i wyniósł 47 zł - wynika z przedstawionych w poniedziałek badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku klientów instytucjonalnych koszty korzystania z telefonii komórkowej wahały się w zależności od liczby zatrudnianych pracowników między 86 zł (jednoosobowe firmy) a 1370 zł (co najmniej 50 pracowników), stacjonarnej - od 68 do 964 zł, internetu mobilnego - od 44 do 1734 zł.

Badania pokazują ponadto, że średnia wysokość opłaty za stacjonarny dostęp do sieci w przypadku odbiorców instytucjonalnych wyniosła 118 zł, a indywidualnych - 51 zł. Osoby prywatne przeciętnie płaciły za internet mobilny 48 zł - o 7 zł mniej niż w 2015 r.

W raporcie z badań podano, że najczęściej wykorzystywanym przez indywidualnych internautów rodzajem dostępu do sieci jest internet stacjonarny. Korzysta z niego 62,4 proc. badanych, a 47,2 proc. z internetu mobilnego. 86,4 proc. ankietowanych przegląda strony internetowe, 67,6 proc. jest aktywnych na portalach społecznościowych, 65,2 proc. wysyła i odbiera maile.

Około 40 proc. badanych w wieku 50+ korzystało z komputera, najczęściej w domu (97 proc.). 49 proc. z nich zadeklarowało, że łączy się z internetem codziennie. 63,9 proc. jako główny powód posługiwania się internetem wymieniło szybkość pozyskiwania informacji, a 60,7 proc. - ciekawość świata. 55,8 proc. ponad pięćdziesięcioletnich respondentów niekorzystających z internetu podało, że przyczyną tego jest brak odpowiednich umiejętności.

Blisko 30 proc. klientów instytucjonalnych twierdzi, że internet jest kluczowy dla działania ich firm. Dla 39,2 proc. jest ważnym narzędziem pracy. Jako powód jego najczęstszego zastosowania respondenci instytucjonalni wymieniali zdobywanie niezbędnych informacji (85 proc.), komunikowanie się z klientami (74,1 proc.) i korzystanie z portali informacyjnych (65,6 proc.).

87,5 proc. ankietowanych klientów indywidualnych zadeklarowało korzystanie z telefonii komórkowej, 61,6 proc. z internetu, 16,9 proc. z telefonii stacjonarnej. Z badań wynika, że w grupie respondentów powyżej 50. roku życia odsetek użytkowników telefonii komórkowej (79,8 proc.) i internetu (40,2 proc.) jest niższy niż w wypadku całości populacji, a telefonii stacjonarnej - wyższy (29,4 proc.). 98,1 proc. zbadanych firm posiada usługę telefonii komórkowej, 35,8 proc. - stacjonarnej, a 85,1 proc. - dostęp do internetu.

51,8 proc. klientów indywidualnych i 61,9 proc. pięćdziesięciolatków twierdzi, że korzysta z telefonii stacjonarnej z przyzwyczajenia. 59,4 proc. wykorzystujących ją firm uważa, że ułatwia ona funkcjonowanie przedsiębiorstw. Prawie 58 proc. posiadaczy telefonu stacjonarnego spośród starszej grupy respondentów nie planuje rezygnacji z niego.

14,9 proc. badanych klientów indywidualnych uważa, że zmiany na rynku komunikacji elektronicznej zmierzają w dobrym kierunku. Jako przykłady pozytywnych zmian na rynku najczęściej wymieniali: obniżkę cen, większą liczbę ofert oraz dynamiczny rozwój technologii. 2,7 proc. respondentów podało, że ich zdaniem rynek komunikacji elektronicznej w 2016 r. zmienił się na gorsze.

Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów przeprowadziło w listopadzie 2016 r. konsorcjum Millward Brown S.A. oraz DANAE Sp. z o.o. na zlecenie prezesa UKE. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1614 Polaków w wieku 15+, 1001 Polaków w wieku 50+ oraz 403 instytucji. (PAP)