"Nasz projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego składa się z trzech części" - powiedział PAP Andrzej Porawski, który będzie przedstawiał projekt w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na posiedzeniu Sejmu, a jednocześnie pełni rolę sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

Jak mówił, pierwsza część projektu dotyczy zrekompensowania ubytków w dochodach samorządów, które spowodowały zmiany w przepisach o PIT z lat 2007-2008. Projektowana nowelizacja zwiększa więc udziały gmin w podatku PIT z 39,34 do 48,78 proc., powiatów z 10,25 do 13,03 proc. a województw z 1,6 do 2,03 proc.

Pomysłodawcy uzasadniają, że zmiany prawa w latach 2005-2011 spowodowały spadek dochodów własnych samorządów, a zarazem na samorządy nałożono nowe zadania lub rozszerzono zakres dotychczas realizowanych zadań bez odpowiednich zmian w ich dochodach. Według uzasadnienia skutki tych zmiany spowodowały łączny ubytek w dochodach gmin, powiatów i województw w wys. co najmniej 8 mld zł w skali roku, przy czym kwota ta obejmuje tylko te zmiany ustaw, których konsekwencje finansowe zostały oszacowane w ocenie skutków regulacji, zawartej w uzasadnieniu projektów ustaw, albo innych opracowaniach rządowych, a - jak uzasadniają autorzy - uchwalono też ustawy bez oceny skutków finansowych. Skutki te - według autorów - przekraczają 1 mld zł rocznie.