Ministerstwo Finansów chce zwolnić gminy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych – wynika z opublikowanego w środę projektu rozporządzenia.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

„Przedmiotowy projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na gminy (...) zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online” – podało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jak dodano w uzasadnieniu, warunkiem zwolnienia jest udokumentowanie dostawy w całości fakturą.

„Aby wypełnić założenia ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, wprowadza się zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dostaw węgla kamiennego dokonywane przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych także w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Takie dostawy dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe są uznane za dokonane na podstawie przepisów (…) ustawy” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe spółki komunalne i gminy podejmujące się sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie będą zwolnione z podatku akcyzowego od tych transakcji.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/