Gmina Wołomin ze względu na dogodne położenie staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym do życia.

Bogata historia i tradycja łączą się tu z rozwojem urbanistycznym i innowacyjnymi prospołecznymi rozwiązaniami. Od 2014 roku gminą zarządza Elżbieta Radwan - pierwsza kobieta na stanowisku burmistrza w historii Wołomina. Największy nacisk kładzie na zrównoważony rozwój rodzinnego miasta i komunikację z jego mieszkańcami.
ikona lupy />
foto: materiały prasowe
Wołomin to miejsce, gdzie oprócz strategicznych inwestycji w rozwój urbanistyczny (drogi, ścieżki rowerowe, szkoły, przedszkola, parki) duży nacisk kładzie się na stałe podnoszenie jakości życia, m.in. poprzez szeroką ofertę usług społecznych, podnoszenie jakości edukacji oraz wsparcie osób potrzebujących pomocy.
Przemiana, jaka zaszła w gminie Wołomin na przestrzeni ostatnich lat, została zauważona nie tylko lokalnie, ale również w skali ogólnopolskiej. Tylko w minionym roku gmina Wołomin otrzymała dwa prestiżowe wyróżnienia w ogólnopolskich rankingach („Perły Samorządu” oraz „Innowacyjny Samorząd 2021”). Dostrzeżona została również działalność Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina, która zdobyła wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu oraz uzyskała tytuł Lidera z Powołania magazynu Why Story. W 2022 roku Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan została nominowana do tytułu Kobieta Charyzmatyczna i objęła stanowisko Sekretarza Regionu Mazowieckiego Ruchu Samorządowego „Tak Dla Polski”. Liczne nagrody i wyróżnienia są wynikiem ambitnych zadań inwestycyjnych oraz wielu innowacyjnych wydarzeń. Symbolami rozwoju urbanistycznego gminy są np. centrum przesiadkowe przy dworcu PKP Wołomin, nowoczesne przedszkole „Bajka”, parkingi „Parkuj i Jedź” oraz remonty kolejnych kilometrów dróg.
Dzięki pozyskanym przez gminę środkom zewnętrznym wszystkie gminne szkoły podstawowe zostały objęte projektami unijnymi o wartości ponad 3,5 mln złotych.
W ramach projektów szkoły otrzymały dodatkowy sprzęt elektroniczny, dzieci wzięły udział w unikatowych zajęciach pozalekcyjnych, a nauczyciele przeszli szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.
Gmina realizuje również ambitny plan adaptacji do zmian klimatu. Powstają parki kieszonkowe oraz nieustannie prowadzone są nowe nasadzenia drzew i krzewów.
- Sukcesywnie odmieniamy oblicze miasta i tworzymy przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Budujemy kolejne drogi, parki i budynki użyteczności publicznej. Organizujemy unikatowe wydarzenia i budujemy lokalną tożsamość historyczną, by Wołomin był gminą nowoczesna i tętniącą życiem. Rozpoczęliśmy działania związane z poszukiwaniem wód termalnych i nie zapominamy o najmłodszych - ruszamy z budową kolejnego nowego przedszkola. Już wkrótce złapiemy oddech pełen jodu przy pierwszej w Wołominie tężni solankowej i zbudujemy nowy Dom Komunalny dla najbardziej potrzebujących. Nie pozwolimy również na dalszą degradację historycznego budynku Starej Elektrowni - zmodernizujemy zabytek i stworzymy w nim Centrum Aktywności Mieszkańca - dawniej płynął z tego budynku prąd, wkrótce popłynie z niego kolejna dobra energia - energia bijąca od ludzi - wylicza burmistrz Elżbieta Radwan.