W Białymstoku na 121 jednostek miejskich posiadających aktywne umowy na gaz tylko czterech nie obejmie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 202). – Ulga gazowa będzie miała wpływ na kondycję finansową miasta – oceniają urzędnicy. Jeżeli oświadczenia zostaną pozytywnie rozpatrzone przez dostawcę, to w skali miasta wyniesie ona ok. 1,7 mln zł.

Przypomnijmy, że rozwiązania służące ochronie odbiorców gazu obejmują m.in. podmioty systemu oświaty, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące żłobki i kluby dziecięce, prowadzące działalność gospodarczą oraz inne wymienione w ustawie.
Większość urzędów nie jest jednak w stanie przedstawić na tym etapie dokładniejszych wyliczeń. Radosław Szczerbowski, kierownik Oddziału Miejskiego Energetyka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, zaznacza, że według ogólnych szacunków opłata za 1 kWh paliwa gazowego powinna być niższa o ok. 10 gr niż w przypadku cennika, który obowiązuje w ramach grupy zakupowej. – Dzięki ustawie w skali całego roku jednostki te zapłacą za zużyte paliwo gazowe ok. 30 proc. mniej w stosunku do ceny z przetargu – mówi.
Urzędnicy podkreślają, że miejskie jednostki są obecnie na etapie składania oświadczeń do dostawców. Jest to warunek skorzystania z systemu wsparcia.
– Ocena wpływu ulgi gazowej na kondycję finansową miejskich jednostek będzie możliwa dopiero za jakiś czas, po dokonaniu rozliczeń i ich porównaniu z wysokością ponoszonych wcześniej opłat – mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
Podobnie jest w Katowicach, które kupują gaz dla swoich jednostek w ramach grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Na ten moment wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego na zakup gazu oczekują na wytyczne z GZM – słyszymy w tamtejszym urzędzie.
Związki samorządowe apelowały do rządu na etapie prac nad ustawą, aby pomocą objąć wszystkie podmioty komunalne świadczące usługi mieszkańcom. Nie było jednak na to zgody, dlatego np. w Białymstoku na ulgę nie mogą liczyć: Park Naukowo-Technologiczny, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, schronisko dla zwierząt oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.