Resort finansów pracuje nad rozwiązaniami, które mają premiować najlepszych urzędników - na wzór polityki korporacyjnej. Czy zasady panujące w firmie można przenieść na grunt urzędniczy?
Józefina Hrynkiewicz profesor Uniwersytetu Warszawskiego, była dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej