Nowe świadczenie – przyznawane bez względu na wysokość osiąganych dochodów – będzie wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku między 12. a 36. miesiącem życia. Każdy rodzic będzie też mógł wybrać, czy pieniądze mają być przez ZUS wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy w wysokości 1000 zł przez rok. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. i co ważne obejmie nie tylko dzieci, które przyjdą na świat po tej dacie, ale również te urodzone wcześniej.
Wskazują na to przepisy przejściowe zawarte w art. 50 projektu. Zgodnie z nimi osoby, które na 1 stycznia przyszłego roku będą wychowywać drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, będą uprawnione do otrzymywania RKO, tyle że proporcjonalnie, a więc za okres od dnia wejścia w życie ustawy do ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko trzech lat. W praktyce oznacza to, że jeśli potomek rodzica skończy 36 miesięcy np. w kwietniu 2022 r., kapitał będzie mu przysługiwał w wysokości 2 tys. zł (za okres styczeń–kwiecień przyszłego roku). Gdy trzecie urodziny dziecka będą przypadały np. w czerwcu 2023 r., wtedy należna opiekunowi kwota kapitału będzie wynosić 9 tys. zł (za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r.). Również ta grupa rodziców będzie mogła podjąć decyzję o pobieraniu świadczenia w wysokości odpowiednio 500 zł lub 1 tys. zł miesięcznie.