Zmiana wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Dotyczy ono całego korpusu służby cywilnej, czyli zarówno pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, jak i urzędników mianowanych przez szefa Służby Cywilnej. Zgodnie z założeniem po wejściu w życie nowych przepisów system będzie bardziej czytelny i uporządkowany. Nie będzie też sytuacji, w której jakieś stanowisko istnieje, choć od lat nikt go nie zajmuje, bo nie ma takiej potrzeby.
Załącznik nr 1 do obecnie obowiązującego rozporządzenia przewiduje ok. 500 stanowisk dla ok. 118 tys. członków korpusu służby cywilnej. Nowelizacja zmniejsza tę liczbę do ok. 250 przez: