Rozstrzygnięcie zostało wydane w sprawie, w której mężczyzna zaskarżył do WSA kilka aktów prawa miejscowego, w tym uchwały rady miejskiej ustalającej statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Uzasadniając swój interes prawny do wniesienia skargi, wskazał, że jest on syndykiem masy upadłościowej, który został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobie pracownika ZGM. Tymczasem jego zdaniem zakład został utworzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza, że osoba pokrzywdzona nie była funkcjonariuszem publicznym.
Jednakże WSA odrzucił skargę. Wskazał, że zdarzenie, na które powołał się mężczyzna, miało miejsce po wydaniu uchwały, co oznacza, że w chwili jej wydania nie istniał interes prawny, który mógłby zostać przez jego wejście w życie naruszony.