Wcześniej warszawska Prokuratura Okręgowa zaskarżyła dwie inne uchwały Rady Warszawy, w których mowa była o rozszerzeniu stołecznej SPPN oraz podniesieniu kar za brak uiszczenia w niej opłaty - w tym przypadku sąd nie zdecydował się uwzględnić skargi.

O rozstrzygnięciu prokuratura poinformowała za pośrednictwem komunikatu. "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania. Treść rozstrzygnięcia sądowego pokrywa się w całości z wnioskiem zawartym w skierowanej skardze" - czytamy.

Reklama

Jak podano, WSA stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których podwyższono opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz podwyższono opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (tzw. kopertach), jak również przedłużono z 10 do 12 godzin w ciągu doby czas pobierania opłaty za postój pojazdów w strefie.

Prokuratura zarzuciła stołecznej uchwale naruszenie ustawy o drogach publicznych oraz konstytucji. Jak podkreślano, w jej ramach podwyższono stawkę opłaty godzinowej za parkowanie w SPPN "od około 27 do 31 proc. w stosunku do stawki opłaty obowiązującej poprzednio".

Prokuratura zaznaczyła, że nie kwestionuje "możliwości regulowania opłat za parkowanie pojazdów w SPPN", natomiast podważa "prawidłowość uregulowań przyjętych w uchwale w zakresie proporcjonalności wprowadzonych przepisów i podwyższenia opłaty w odniesieniu do kryterium niezbędności".

"Poza aspektem fiskalnym decyzji podjętej przez Radę m.st. Warszawy trudno jest wskazać jakiekolwiek inne argumenty za poparciem powyższej zmiany. W ocenie prokuratury nie można składać na osoby korzystające obecnie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych. Nowa opłata nie powinna tak znacząco odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiana jej wysokości powinna zostać rozłożona w czasie i być dokonywana stopniowo, tak aby możliwym była ocena jej wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy" – podkreślała w lutym tego roku rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Na początku lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi prokuratury na decyzje o rozszerzeniu stołecznej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz podniesieniu kar za brak uiszczenia w niej opłaty. Chodziło o dwie uchwały Rady Warszawy - jedną dotyczącą rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Woli i Pradze-Północ, drugą - zakładającą pięciokrotną podwyżkę kar za parkowanie bez uiszczenia opłaty.

Jako pierwszy o orzeczeniu WSA poinformował portal transport-publiczy.pl. Wyrok jest nieprawomocny. (PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

sno/ lena/