Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury.

"Do budowy, modernizacji oraz remontów dróg obecny rząd podchodzi kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, wspieramy finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Dodatkowo na początku marca uruchomiliśmy nabór wniosków na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych, na ten cel trafi 525 mln zł, a dziś rozpoczął się nabór wniosków, w ramach którego przeznaczymy 2 mld zł na dofinansowanie obwodnic na drogach wojewódzkich" powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania, przypomniano.

Reklama

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. jest następujący:

Województwo dolnośląskie

Reklama

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 134,2 mln zł:

- 52 mln zł na zadania powiatowe,

- 82,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 121 zadań: 34 powiatowe i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 136 kilometrów dróg: 66 km powiatowych i 70 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 157,2 mln zł:

- 45,6 mln zł na zadania powiatowe,

- 111,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 132 zadania: 18 powiatowych i 114 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 216 kilometrów dróg: 69 km powiatowych i 147 km gminnych.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 289,7 mln zł:

- 190,9 mln zł na zadania powiatowe,

- 98,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 167 zadań: 49 powiatowe i 118 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 526 kilometrów dróg: 364 km powiatowych i 161 km gminnych.

Województwo lubuskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 83,2 mln zł:

- 41,6 mln zł na zadania powiatowe,

- 41,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 67 zadań: 22 powiatowych i 45 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 99 kilometrów dróg: 55 km powiatowych i 44 km gminnych.

Województwo łódzkie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 152,4 mln zł:

- 64,1 mln zł na zadania powiatowe,

- 88,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 157 zadań: 39 powiatowe i 118 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 280 kilometrów dróg: 104 km powiatowych i 175 km gminnych.

Województwo małopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 226,5 mln zł:

- 101 mln zł na zadania powiatowe,

- 125,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 186 zadań: 41 powiatowe i 145 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 259 kilometrów dróg: 129 km powiatowych i 131 km gminnych.

Województwo mazowieckie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 317,1 mln zł:

- 173 mln zł na zadania powiatowe,

- 144,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 147 zadań: 48 powiatowych i 99 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 290 kilometrów dróg: 178 km powiatowych i 112 km gminnych.

Województwo opolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 58 mln zł:

- 17,8 mln zł na zadania powiatowe,

- 40,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 67 zadań: 15 powiatowych i 52 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 60 kilometrów dróg: 24 km powiatowych i 35 km gminnych.

Województwo podkarpackie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 174,8 mln zł:

- 77,3 mln zł na zadania powiatowe,

- 97,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 123 zadania: 31 powiatowych i 92 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 217 kilometrów dróg: 101 km powiatowych i 116 km gminnych.

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 205,5 mln zł:

- 103 mln zł na zadania powiatowe,

- 102,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 244 zadania: 92 powiatowe i 152 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 435 kilometrów dróg: 265 km powiatowych i 170 km gminnych.

Województwo pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 136,1 mln zł:

- 53,9 mln zł na zadania powiatowe,

- 82,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 141 zadań: 30 powiatowe i 111 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 328 kilometrów dróg: 172 km powiatowych i 157 km gminnych.

Województwo śląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 149,3 mln zł:

- 84,1 mln zł na zadania powiatowe,

- 65,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 95 zadań: 35 powiatowych i 60 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 144 kilometrów dróg: 80 km powiatowych i 64 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 145 mln zł:

- 62,9 mln zł na zadania powiatowe,

- 82,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 142 zadania: 48 powiatowych i 94 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 189 kilometrów dróg: 102 km powiatowych i 87 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 183,3 mln zł:

- 81,8 mln zł na zadania powiatowe,

- 101,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 169 zadań: 48 powiatowych i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 339 kilometrów dróg: 195 km powiatowych i 144 km gminnych.

Województwo wielkopolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 240,3 mln zł:

- 95,9 mln zł na zadania powiatowe,

- 144,4 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 142 zadania: 41 powiatowych i 101 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 245 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 127 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 105,4mln zł:

- 50,1 mln zł na zadania powiatowe,

- 55,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 89 zadań: 31 powiatowych i 58 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 139 kilometrów dróg: 86 km powiatowych i 53 km gminnych.

W 2020 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 3 212 zadań, z czego 2 393 na drogach gminnych i 819 na drogach powiatowych. Łączna kwota dofinansowania tych zadań to 2,74 mld zł. Pozwoliło to na realizację 4 383 km dróg: 2 295 km gminnych i 2 088 km powiatowych, przypomniał resort.