Od wtorku ruszyła zapowiadana akcja organizowania transportu do punktów szczepień dla osób, które nie są w stanie samodzielnie tam dotrzeć, w tym niepełnosprawnych. Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker zapowiedział, że rząd dofinansuje samorządom 80 proc. kosztów związanych z przedsięwzięciem. Dodatkowo, pełnomocnicy wojewodów do spraw szczepień skontaktują się z samorządowcami za pośrednictwem wideokonferencji.

Szefernaker zapewnił, że wojewodowie wydadzą we wtorek decyzje administracyjne dotyczące transportu do punktów szczepień.

"W najbliższych dniach - do piątku - zorganizują także spotkania w każdym powiecie, wideokonferencje z samorządami, podczas których pełnomocnicy wojewodów do spraw szczepień będą omawiali przede wszystkim kwestie akcji informacyjnej" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Reklama

Szefernaker dodał, że samorząd będzie wspierał rząd w akcji informacyjnej oraz w realizacji poleceń wojewodów związanych z dowozem osób do punktów szczepień.

Zapytany o przewidywaną liczbę osób potrzebujących transportu zaznaczył, że "jest to zadanie, które zostało zlecone gminom, i to one będą szacowały potrzeby". "Gmina, mając już doświadczenie funkcjonowania opieki społecznej czy służby zdrowia na swoim terenie, powinna oszacować jak to wygląda" - wskazał.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformowano, że rząd zwróci się z prośbą do gmin, by każda z nich - do 15 stycznia - zorganizowała linię telefoniczną dla swoich mieszkańców, za pośrednictwem której będzie można zgłosić chęć skorzystania z usługi transportu.

Jak zaznaczono, rząd dofinansuje samorządom 80 proc. kosztów związanych z akcją. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rządowo-samorządowych konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat programu szczepień, stawka za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców to 75 zł; w gminie miejskiej, miejsko-wiejskiej, wiejskiej - 65 zł. Natomiast stawka za przewóz jednej osoby sprawnej ruchowo w gminach wiejskich to 30 zł.