Wsparcie w wysokości 250 mln zł w ramach rządowego programu Inwestycji Lokalnych trafi w najbliższych miesiącach do gmin popegeerowskich, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wnioski w programie gminy mogą składać od 4 stycznia.

"Ruszamy teraz, dzisiaj u progu 2021 roku z nowym programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych" – powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej."Dzisiaj chcemy, aby gminy mogły złożyć trzy wnioski, które będą opiewały na kwoty: minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej, infrastruktury wodnej, wodno - kanalizacyjnej, modernizację świetlic, budowę nowych, bibliotek, także remiz strażackich […] , rozwój placów zabaw, terenów rekreacyjnych, terenów turystycznych, żeby przyciągać nowych turystów czy termomodernizacja budynków albo konserwacja zabytków" – dodał.

W ciągu kilku miesięcy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w inwestycje na poziomie lokalnym zostało już i zostanie jeszcze zaangażowanych łącznie ponad 12 mld zł na projekty infrastrukturalne, edukacyjne, z zakresu cyfryzacji, remonty szpitali itd. Ponad 6 mld zł trafiło już na konta samorządów.

Wsparcie w ramach funduszu może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, a także na wkład własny do inwestycji (ale nie na refundację poniesionych kosztów).