"Ruszamy teraz, dzisiaj u progu 2021 roku z nowym programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych" – powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej."Dzisiaj chcemy, aby gminy mogły złożyć trzy wnioski, które będą opiewały na kwoty: minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej, infrastruktury wodnej, wodno - kanalizacyjnej, modernizację świetlic, budowę nowych, bibliotek, także remiz strażackich […] , rozwój placów zabaw, terenów rekreacyjnych, terenów turystycznych, żeby przyciągać nowych turystów czy termomodernizacja budynków albo konserwacja zabytków" – dodał.