W jaki sposób można skierować obligacje do obrotu? Jakie są zasady notowań obligacji komunalnych na rynkach regulowanych i alternatywnych? Czy samorządy są zainteresowane taką formą emisji obligacji?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, emitentów oraz innych uczestników rynku giełdowego, uruchomiliśmy 30 września nowy rynek na GPW – Catalyst – który jest platformą autoryzacji oraz obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych i samorządowych. Łączy on w sobie dwa systemy transakcyjne, różne grupy klientów i pośredników oraz różne formuły regulacyjne. Docelowo będą to dwa rynki regulowane i dwa alternatywne systemy obrotu. W ramach Catalyst funkcjonują dwa tryby wprowadzenia obligacji – ze skierowaniem emisji do obrotu oraz samą autoryzację, czyli upublicznienie emitenta bez kierowania obligacji do obrotu. Dzięki autoryzacji emitenci wzmacniają swoją markę oraz stają się bardziej wiarygodni dla inwestorów, banków i innych partnerów.
Catalyst nadaje przejrzystości i efektywności rynkowi długu. W miarę płynny rynek wtórny to szansa na kształtowanie się węższych spreadów transakcyjnych, a więc redukcję ryzyka rynkowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Uruchomienie Catalyst stanowi głęboką zmianę sposobu funkcjonowania niewielkiego zresztą obecnie rynku papierów dłużnych. Zmianę tę powinna wywołać perspektywa rynku wtórnego, który jest zarządzany w interesie jego wszystkich uczestników – od emitentów, poprzez instytucje pośredniczące w obrocie, po ostatecznych klientów.