Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie obowiązku sporządzania przez samorządy wieloletniej prognozy finansowania? Jak jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować się do sporządzania planów?
Bartłomiej Więckowski
analityk ds. prognoz Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi